A rendszer által megvalósult .XML file képzés a Magyar Államkincstár 2023/1. számú hírlevél két változata
alapján készült. Az adatszolgáltatás sikeres megvalósításához kérjük a dokumentumokban foglaltak alapján tegyék az Önökkel kapcsolatos tennivalókat továbbá e két hírlevél mellett a 2023/2 sz. hírlevél alapján lehet tájékozódni a két adatszolgáltatás céljairól, megvalósításáról valamint arról, hogy mely eddigi adatszolgáltatások és statisztikák kiváltását szolgálják.

Az XML file útján történő adatszolgáltatást azoknak a kifizetőhelyeknek kell elkészíteni, akik havonta több mint 20 ellátást folyósítanak. Hozzátéve, mivel ez a szám változó nem lehet akadálya az XML-es adatszolgáltatásnak akkor sem, ha 20 tételnél kevesebb az elszámolt ellátások száma.

Az adatszolgáltatás beküldésének helye:

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal─>Egészségügy─>EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ─>ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZBELI ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A BALESETI TÁPPÉNZRŐL (EB_KIFADAT_01) ─> Ügyintézés indítása

Ezt követően a program által felajánlott lépéseket végrehajtva lehet eljutni az .XML file beküldés helyére.

A HOGYAN KÍVÁNJA INDÍTANI AZ ŰRLAPOT? kérdés megválaszolása után megtörténik az űrlap betöltése, először a beküldő azonosító adatai jelennek meg, majd bekéri a képviseletre vonatkozó adatokat, amely lehet saját néven vagy meghatalmazottként. Ez utóbbi esetben bekéri a ’ Rendelkezési Nyilvántartásban megadott rendelkezés azonosítóját’, amely egy 16 pozíciós numerikus azonosító, végül az általános szerződés feltételek elfogadására van szükség. Ezt követően a következő fejezetre ugrás következik, ahol az alábbi adatok illetve lépések szükségesek:

- Az adatszolgáltatást benyújtó kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató adatai
- Az adatszolgáltatás hónapja
- Milyen formában kívánja az adatszolgáltatást teljesíteni?
─> Válasz: Az űrlaphoz XML file csatolásával
- Csatolmány kiválasztása, amely a már jelzett könyvtárban tallózással kiválasztható

A kiválasztást követően egy feldolgozás történik, amely egyben a file ellenőrzését is szolgálja, de minden jel szerint csak alap formai ellenőrzést végez. A csatolást követően a fejlécből indított ellenőrzés csak a foglalkoztatói nem megfelelően kitöltött adatok ellenőrzését szolgálja, amelyek javítása szükséges. Végül a hibátlan (kettős 0-ás hibalista esetén) az .XML file beküldése következik a fejlécben lévő ilyen nevű funkció indításával.

A file 3 adatcsoportot tartalmaz a kitöltési utasításnak megfelelően:

1. FOGLALKOZTATÓ AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK
2.ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETEK, amely megfelel az eddigi EBYY adatszolgáltatásnak, amely TB kifizetőhellyel történő elszámolást szolgálja.
3. SZEMÉLYENKÉNTI RÉSZLETEZŐ

A file beküldésének határideje: aktuális hónapot követő hónap 20-a, jelen esetben, mivel hétvégére esik 2023.08.21-e az első hónap beküldési határideje.

Megjegyzés a témával összefüggésben:

1.Az új adatszolgáltató programmal összefüggésben három eddigi TB riport átkerült a korábbi adatszolgáltatások almenübe (EBYY, KPE260, KPE240).

2.Tapasztalataink és az illetékes Kormányhivatallal való egyeztetés alapján más elektronikus adatszolgáltatásokkal ellentétben az új adatszolgáltatás esetében a file csatoláskor futó feldolgozás csak alap formai ellenőrzést végez. A file tartalmának megtekintésére, szerkesztésére és tartalmi ellenőrzésére nincs program általi lehetőség és arra sem kaptunk választ, hogy a beküldést követő utólagos Kormányhivatal általi ellenőrzéskor jelentkező esetleges hibák javítása hogyan fog történni. Ezt a körülményt figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk:

3.Tekintve, hogy az adatszolgáltatás kiemelten fontos fő funkciója az eddigi EB23 nyomtatvány kiváltása, amely az ’ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETEK’-nek felel meg, ezért azt javasoljuk, hogy az eddigi EB23 riportban lévő elszámolás alapján, az ott látható számokat vessék össze az XML file-ban lévőkkel. Ezek (a fájlt a Windows jegyzettömb programjával megnyitva) az XML file első oldalán láthatók. Az egyes számok nagy része az XML mezők elnevezéséből következnek (CSED,GYED stb.), de a lekért riport számai alapján is beazonosíthatók. Eddigi tesztjeink alapján eltérést nem tapasztaltunk.

4.Az előzőekben leírtak alapján véleményünk szerint nem elfogadható, hogy egy ilyen fontos adatszolgáltatás látatlanul legyen beküldve, amiben szerintünk változtatásra van szükség. Ha tehetik, várjanak még a beküldésével a határidő figyelembe vételével, hátha történik ebben változás.

5. Az előző pontból következik, hogy amenniyben augusztus 1-je előtti időszakra vonatkozó ellenőrzéssel összefüggésben fizetési meghagyás kötelezettség keletkezik ennek rendezését csak úgy lehet megtenni,
ha lövetkező havi TB adatszolgáltatás ,XML file-ban a megfelelő adatszolgáltatási sorok számait egy megfelelő szerkesztővel (pl. notepad) módosítjuk.