A Magyar Közlöny 2023. évi 164. számában (2023. november 20.) megjelent a Kormány 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

A Kormányrendelet lényegét alábbiakban foglaljuk össze:

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint, napibér alkalmazása esetén 12 270 forint, órabér alkalmazása esetén 1 534 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 326 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 74 950 forint, napibér alkalmazása esetén 14 990 forint, órabér alkalmazása esetén 1 874 forint.

Továbbiakban szó szerint idézve az alábbi olvasható a Kormányrendeletben:

„3. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba

 4. § (1) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2023. december hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni

     . (2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a minimálbér vagy a garantált bérminimum összege alapján meghatározott, 2024. január hónapjára járó juttatások, támogatások (ide nem értve a jogszabály alapján nyújtott, intézmények működéséhez, szolgáltatások nyújtásához adott költségvetési támogatást), ellátások megállapításánál, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság 2024.évi szüneteltetése tekintetében kell alkalmazni.

      (3) 2024. január 1. napjáig a (2) bekezdés szerinti esetben a 2023. november 30-án hatályos, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet alkalmazandó.

5. § Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet.”

 December 1-től hatályos minimálbéreket a december hónapra járó munkabéreknél, a minimálbértől függő juttatások és támogatások esetében pedig 2024. január 1-től kell a december 1-től bevezetett új minimálbéreket alkalmazni. Az utóbbi megállapítást - amint a továbbiakban idézett információ forrásokban is látható - az egyes törvények (szochó. tv. Tbj. Ekho.tv.) némileg árnyalják, de alapvetően a kétféle minimálbér differenciált alkalmazásának ez az alapja

 A kormányrendelet gyakorlatban történő megvalósításának részleteiről, ezen belül a december 1-vel változó minimálbér következményeiről az alábbi két, általunk hitelesnek tartott link alapján lehet tájékozódni, amely alapját adta a változás rendszerünk általi aktualizálásának.

https://nav.gov.hu/ado/szja/A_minimalber_es_a_garantalt_berminimum_decem...

https://adozona.hu/2023_as_adovaltozasok/minimalber_garantalt_berminimum...

BS-BÉR2001-PLUS rendszerünkhöz kapcsolódó november 30-án indított 2023/14 számú frissítésünk az idézett törvényszintű Kormányrendelet 2023.december 1-i életbe részeinek rendszer általi kezeléséről ügyfeleink és regisztrált partnereink az idézett hírlevél alapján részleteiben is tájékozódhatnak.