Jelen blog kivonatosan tartalmazza a 2024. 01. és 02. havi hírleveleinkben részletesen leírt 2024. évi további változásokat és tájékoztatásokat.

25 év alatti fiatalok és 30 év alatti anyák kedvezmény összege 2024-ben 576 601 forint, amely 86 490 forint adómegtakarítást jelent.

Béren kívüli és EMJ utáni SZJA, szochó negyedéves bevallás és utalás. csekély értékű ajándék 2024-ben.

Egyszerűsödött a béren kívüli és az egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos kötelezettség teljesítése: a kifizetőnek nem havonta, hanem a juttatás hónapját magában foglaló negyedév kötelezettségeként kell a közterheket megállapítania, és a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó- és járulékterheket az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre bevallania és megfizetnie [szja-törvény 69. § (5) bekezdés a) pont].

Az eddig leírtakhoz képest egyedüli kivétel a rekreációs keretösszegen felüli EMJ szerint adózó béren kívüli juttatás utáni adók kezelése, amelyeket továbbra is havi szinten kell bevallani és befizetni.

Foglalkoztatási igazolás.
2024-től új igazolást kell kiállítani a munkaviszony megszüntetésekor.

Az új foglalkoztatási igazolás adattartalma és kitöltési utasítása a https://nfsz.munka.hu/ oldalán lehetett megtalálni. Adattartalmát illetően az eddigi „Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához” dokumentumnak feleltethető meg, amely a Munkaügyi Központok felé beadandó egyes számú dokumentum. Az igazolás kiegészült több olyan adattal, amely a többi kilépéskori dokumentumban teljes körűen vagy részlegesen megjelenítésre került. Az új foglalkoztatási igazolás mellett, egy külön kimutatásban kell a 30 napon túli fizetés nélküli szabadság időszakokról igazolás kiadni, amely eddig része volt az „Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához” dokumentumnak. Mindkét dokumentum kitöltési utasítása az alábbi link alapján érhető el:
https://nfsz.munka.hu/cikk/3451/Foglalkoztatasi_igazolas

A Foglalkoztatási igazolás bevezetésével egy mértékadónak számító állásfoglalás alapján a következő kötelezően kiadandó dokumentumok szükségesek munkaviszony megszűnésekor 2024-ben:

1. Foglalkoztatási igazolás
2. Nyilatkozat a 30 napon túli fizetés nélküli szabadságról
3. 2024. évi SZJA adatlap
4. Nyilatkozat a nyilvántartott adatok törléséről

1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről (Októberi statisztika).
Beadási határidő: 2024.03.01.
A statisztikát annak a cégnek kell elkészíteni, amelynek elő van írva. Erről a KSH honlapján lehet tájékozódni. Tartalmi szempontból ez a statisztika az előző évhez képest az alábbi változtatást tartalmazza:
- A szervezetre vonatkozó második kérdés válaszlehetőségei kibővültek.
- Az apanap megváltozott szabályozásának megfelelően a második öt apanapra
járó távolléti díj kereset része. Idézet a kitöltési utasításból: „Az Apanap első öt napja nem része a fizetett szabadságnak, pótszabadságként nem értelmezhető, mert az ezekre a napokra kifizetett távolléti díjat
az állam megtéríti, így nem része a keresetnek. A második 5 nap már része a szabadságnak és a keresetnek.”
TB kifizetőhelyek februári GYED maximum számfejtése.
Tekintve, hogy a GYED maximum havi összege a mindenkori minimálbér kétszeresének harmincad része. Ezzel összefüggésben mivel az EBV. tv. erről külön nem rendelkezik időről-időre felvetődik a kérdés, hogy
a februári 28 vagy jelen esetben 29 napra megjár a havi maximum összeg (2024-ben 533 600 Ft) vagy csak a 30 napra számított napi maximum (17 876,67 Ft) 28 vagy 29-szerese. A Vas megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási osztályának álláspontja alapján a február hónapban is megjár a havi maximum összeg.